Rijschool Anja
Tel.: 06 - 53 865 666

vanaf December 2018

Bij Rijschool Anja is een uur rijles ook daadwerkelijk 60 minuten !!


Starterspakket
19 uren + examen € 1.042,=

Pakket 1
24 uren + examen € 1.257,=

Pakket 2
24 uren + tussentijdse toets + examen € 1.457,=

Pakket 3
32 uren + examen € 1.601,=

Pakket 4
32 uren + tussentijdse toets + examen € 1.801,=

Pakket 5
32 uren + tussentijdse toets + examen + theoriecursus
+ CBR (theorie) examen + Vekabest theorieboek en I-learning € 1.971,=

Losse les 60 minuten € 43,=
Theoriecursus + CBR theorie-examen + lunch € 115,=
Theorie-examen € 33,= (zelf aanvragen)
Theorie-examen verlengde tijd € 43,50 (zelf aanvragen)
Theorie-examen individueel € 98,=
Praktijkexamen € 245,=
Eigen verklaring (E.V.) t.b.v. CBR € 37,80
Tussentijdse toets € 200,=
Toeslag faalangstexamen € 80,=
BNOR examen € 265,=


Pakketten mogen in 2 termijnen betaald worden !
1e deel betalen voor de 1e les
2e deel betalen halverwege het aantal rijles uren van het pakket

De instructeur geeft aan wanneer je klaar bent om het examen aan te vragen. De mogelijk benodigde extra lessen na het door jou gekozen pakket, dienen per les CONTANT te worden betaald aan je instructeur.

Annuleringen:
De les dient 48 uur (zaterdag en zondag niet meegerekend) van tevoren geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag van de les in rekening te brengen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Bijvoorbeeld overlijden van een naast familielid of als je met spoed moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van pech, ongeval ,weersomstandigheden of ziekte van de instructeur wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Als je een pakket hebt aangeschaft en je BEHAALT je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan krijg je de teveel betaalde lessen gewoon terug gestort. In andere gevallen niet.

Examens en herexamens worden door ons aangevraagd wanneer het examengeld ontvangen is.

De rijschool is vrij om de rijopleiding te beëindigen of het examen te annuleren b.v. door misdragingen of het veelvuldig niet nakomen van afspraken en betalingen.
De leerling is verplicht alle noodzakelijke informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn/alcoholgebruik.


Het contact omtrent rijlessen/examen verloopt via de instructeur. We hebben te maken met een groep jong-volwassenen die na het behalen van het rijbewijs een grote verantwoordelijkheid dragen. Vandaar ook dat wij hen NIET als kleuters behandelen en niet hun ouders gaan bellen i.v.m. het niet nakomen van gemaakte afspraken. Ouders mogen ons uiteraard ten alle tijde bellen!